Apurahat

_DSC0376Yrjö Jahnssonin säätiö myöntää apurahoja tutkijoille, tutkimusyhteisöille ja akateemisen loppututkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille. Apurahojen yleinen hakuaika on elo-syyskuussa.

Säätiö tukee taloustieteellistä, lääketieteellistä ja terveystaloustieteellistä tutkimusta.

Taloustieteellisellä tutkimusalalla säätiön sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan rahateoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden jälkeen julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittelevät tutkimukset.

Lääketieteessä voidaan tukea tärkeää perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta. Lisäksi säätiön hallitus on määritellyt jakokohtaiset pai­noalueet. Tuen painoalueina ovat lääketieteelliset tutkimukset, jotka käsittelevät:

  1. elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia,
  2. kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geenitutkimusta tai
  3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia.

Terveystaloustieteessä säätiön hallitus on määritellyt jakokohtaiset pai­noalueet. Tuen painoalueina ovat tutkimukset, jotka käsittelevät:

  1. terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen näkökulmasta tai
  2. terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustieteen näkökulmasta.

Tutkimuksen lisäksi säätiö rahoittaa akateemisen loppututkinnon suorittaneiden jatkokoulutusta. Apuraha myönnetään jatko-opintoihin samojen perusteiden mukaisesti kuin tutkimustyöhön.

Hakuajat

Toukokuussa apurahoja voivat hakea laitostensa nimeämät ensimmäisen vuoden taloustieteen jatko-opiskelijat. Lue lisää.

Apurahojen yleinen hakuaika on elo-syyskuussa. Lue lisää.